Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Грозданова  [Clear All Filters]
1978
Грозданова, Л. авт, 1978. Лингвистичните пресупозиции и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци55–61.
1980
Грозданова, Л. авт, 1980. Семантичен анализ на кванторните думи only и само. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци26–32.
1986
Грозданова, Л. авт, 1986. Идентификация на сравнението в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), с-ци5–13.
1987
Грозданова, Л. авт, 1987. Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци5–11.
1988
Грозданова, Л. авт, 1988. Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), с-ци18–25.
1991
Грозданова, Л. авт, 1991. Отрицание в английския, българския и малтийския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци5–9.
Subscribe to Синдикирай