Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Гинина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Гинина, С. авт, 1980. Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци32–37.
А
Гинина, С. авт, 1980. Анафора, показателно местоимение и определеност на имената в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци24–32.
Subscribe to Синдикирай