Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Герганова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Герганова, Н. авт, 1982. Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци92–94.
Герганова, Д. авт, 1980. Научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци100–101.
Subscribe to Синдикирай