Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 40 резултата:
Избор: Author is Георгиев  [Clear All Filters]
1932
Георгиев, В.И. авт, 1932. Индоевропейските гутурали, София: Софийски университет.
1941
Георгиев, В.И. авт, 1941. Предгръцко езикознание, София: Софийски университет.
1945
Георгиев, В.И. авт, 1945. Предгръцко езикознание, София: Софийски университет.
1960
Заимов, Й. авт, 1960. Къде е писано Добрейшовото евангелие. В В. И. Георгиев, ред Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София: БАН, с-ци 415–419.
1981
Георгиев, П. авт, 1981. За един надгробен надпис от Плиска. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци88–93.
1983
Георгиев, И. авт, 1983. Изреченията с екзистенциално значение в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 8(1), с-ци4–14.
Георгиев, Г. авт, 1983. София и софиянци, 1878–1944, София: Наука и изкуство.
1984
Селимски, Л. и съавт. авт-ри, 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци101–124.

Страници

Subscribe to Синдикирай