Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 34 резултата:
Избор: Author is Георгиев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Георгиев, Е. авт, 1982. Начало болгаро-русских культурных и литературных связей. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци5–15.
Георгиев, П. авт, 2004. Към семантиката на датировката „етх бехти". Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(2), с-ци20–33.
Георгиев, В.И. авт, 1941. Предгръцко езикознание, София: Софийски университет.
Георгиев, Г. авт, 1962. Бележки за една хубава книга. Литературен фронт, (22), с2.
Георгиев, Е. авт, 1978. Возникновение оригинальной староболгарской агиографии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2(4), с-ци3–23.
Георгиев, Е. авт, 1982. Возникновение Преславской литературной школы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(1), с-ци16–28.
Георгиев, П. авт, 2006. Стохълмието и неговите центрове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(4), с-ци54–68.
Георгиев, Т. авт, 2005. Светът в една дума, или есе за цървула. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 291-302.
Георгиев, Е. авт, 1980. Монография о представителе болгарской литературы ХV века. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4, с-ци116–117.
Георгиев, П. авт, 2008. Превратът през 927 година. Преславска книжовна школа, 10, с-ци424–438.
Георгиев, И. авт, 1980. Национална конференция на преподавателите по руски език в българските висши учебни заведения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци95–96.
Георгиев, Т. авт, 2006. Сюрреалистичният език – риторика на и срещу тоталитаризма. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 267-280.
Георгиев, П. авт, 1981. За един надгробен надпис от Плиска. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци88–93.
Георгиев, В.И. авт, 1932. Индоевропейските гутурали, София: Софийски университет.
Георгиев, И. авт, 1983. Изреченията с екзистенциално значение в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 8(1), с-ци4–14.
Георгиев, С. авт, 1992. Константин Попов (1907–1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци118–120.

Страници

Subscribe to Синдикирай