Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Воденичаров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Воденичаров, П. авт, 1988. Езиково взаимодействие в един таен говор (говора на слепците-просяци от село Добърско, Разложко). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци23–26.
Subscribe to Синдикирай