Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Влахов  [Clear All Filters]
1978
Влахов, С. & Флорин, С. авт-ри, 1978. Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци56–61.
1982
Влахов, С. авт, 1982. Библиография на трудовете на доц. Иванка Васева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), с-ци78–82.
1983
Влахов, К. авт, 1983. Библиография на трудовете на проф. Борис Геров (1973–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци109–110.
1986
Ковальов, Г.Ф. & Влахов, С. авт-ри, 1986. Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци123–125.
Subscribe to Синдикирай