Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 26 резултата:
Избор: Author is Велчева  [Clear All Filters]
2012
Велчева, Б. авт, 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), с-ци5–8.
2002
Велчева, Б. авт, 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци101–104.
Велчева, Б. авт, 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци113–116.
2001
Велчева, Б. авт, 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. В В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 531-534.
1996
Велчева, Б. авт, 1996. Знаете ли че .. Българска реч, 2(1), с-ци27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Б. авт, 1996. Как са пеели птиците?. Българска реч, 2(1), с-ци26–27.
За глагола щебетати
1977
Велчева, Б. авт, 1977. Към среднобългарската палеография. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(3), с-ци13–32.

Страници

Subscribe to Синдикирай