Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 26 резултата:
Избор: Author is Велчева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Велчева, Б. авт, 1995. Някои стари думи за ’любов’ и ’секс’. Българска реч, 1(4), с-ци16–17.
За думите любов, любовен, любя; прилѣпъ.
Велчева, Б. авт, 1988. Новооткрити ръкописи в синайския манастир „Света Екатерина“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, с-ци126–129.
К
Велчева, Б. авт, 1977. Към среднобългарската палеография. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(3), с-ци13–32.
Велчева, Б. авт, 2010. Към изследването на Банатския говор. Българска реч, 16(3), с-ци38 – 41.
Велчева, Б. авт, 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци113–116.
Велчева, Б. авт, 1995. Как са се поздравявали старите българи. Българска реч, 1(1), с-ци21–22.
Велчева, Б. авт, 1996. Как са пеели птиците?. Българска реч, 2(1), с-ци26–27.
За глагола щебетати
И
Велчева, Б. авт, 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. В В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 531-534.
Даскалова, А. & Велчева, Б. авт-ри, 1982. Из историята на българската роднинска терминология. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци58–68.
З
Велчева, Б. авт, 1996. Знаете ли че .. Българска реч, 2(1), с-ци27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Б. авт, 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци101–104.

Страници

Subscribe to Синдикирай