Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Author is Буюклиев  [Clear All Filters]
1976
Буюклиев, И. авт, 1976. Из историята на относителното подчинение в белоруски и български. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци96–104.
1978
Буюклиев, И. авт, 1978. Бохуслав Хaвранек (1893–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2(4), с-ци93–96.
1979
Буюклиев, И. авт, 1979. Към съпоставителната характеристика на старобелоруския и среднобългарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци37–46.
1981
Буюклиев, И. авт, 1981. Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци35–41.
1983
Буюклиев, И. авт, 1983. Българският „Златен век“ на чешки език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), с-ци114–116.
Буюклиев, И. авт, 1983. Еуген Паулини (1912–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци132–134.
Буюклиев, И. авт, 1983. Проф. Христо Кодов (1901–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци125–127.
1986
Буюклиев, И. авт, 1986. При изворите на славянската цивилизация. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), с-ци114–116.
1990
Буюклиев, И. авт, 1990. Проф. Светомир Иванчев на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(4), с-ци3–7.
Subscribe to Синдикирай