Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Бенатова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бенатова, П. авт, 1977. Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(4–5), с-ци235–236.
Бенатова, П. авт, 1980. Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци125–126.
Бенатова, П. авт, 1980. Работна група по контрастивна лингвистика и теория на превода в Института за чуждестранни студенти „Г. А, Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци80–82.
Бенатова, П. авт, 1980. За някои значения на английския предлог for в съпоставка с функционалните му еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци38–45.
Бенатова, П. авт, 1976. Работна група за съпоставителни изследвания при Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), с-ци97–99.
Subscribe to Синдикирай