Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Банова  [Clear All Filters]
1985
Банова, С. авт, 1985. Юбилейна научна сесия в Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци126–127.
Subscribe to Синдикирай