Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Байрямова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Байрямова, М. авт, 2001. Потърсете тази книга. Българска реч, 7(1), с-ци55–59.
Е
Со Йънг Ким. Означаване на говорещия и слушащия в български и корейски. Библиотека Кореана. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 1998 г., 202 стр.
Subscribe to Синдикирай