Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 26 резултата:
Избор: Author is Асенова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Асенова, П. авт, 1992. Балканистичен колоквиум в Бохум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци98–99.
Асенова, П. авт, 1979. Българо-гръцки симпозиум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци122–123.
В
Асенова, П. авт, 1980. Втора лятна школа по езикознание в Залцбург. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци87–88.
Д
Асенова, П. авт, 2000. Ден – светъл и прозрачен. Българска реч, 6(3–4), с-ци42–44.
За проф. Петър Динеков.
Асенова, П. авт, 2000. Ден – светъл и прозрачен. Българска реч, 6(3–4), с-ци42–44.
За проф. Петър Динеков.
Е
Асенова, П. авт, 1979. Езикознанието на Българо-румънския симпозиум в Букурещ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци111–114.
З
Асенова, П. авт, 1981. За мястото на българския език между балканските езици. 2. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 6(3–5), с-ци145–149.
К
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Кацори, Т., Дукова, У. & Асенова, П. авт-ри, 1984. Към характеристиката на тайните говори в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци29–43.
Н
Асенова, П. авт, 2002. Някои проблеми на изследването на глаголната система на балканския езиков съюз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(3), с-ци5–15.
Т
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Ф
Асенова, П. & Алексова, В. авт-ри, 2008. Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци5–17.

Страници

Subscribe to Синдикирай