Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 14 резултата:
Избор: Author is Андрейчин  [Clear All Filters]
Книга
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 1993. Български тълковен речник, София: БАН.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Глава от книга
Андрейчин, Л. авт, 1973. За различните оттенъци при изразяване на учтивост. В Езикови тревоги. София: Наука и изкуство, с-ци 147 – 148.
Статия в списание
Андрейчин, Л. авт, 1995. За нашия език и езиковата ни култура. Българска реч, 1(3), с-ци17–19.
Андрейчин, Л. авт, 2000. Иван Вазов (1850-1921). Българска реч, 6(1–2), с-ци7–12.
Андрейчин, Л. авт, 2010. Мъките на словото. Българска реч, 16(1-2), с-ци11 – 15.
Андрейчин, Л. авт, 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), с-ци12 – 15.
Андрейчин, Л. авт, 1998. Христо Ботев. Българска реч, 4(1), с-ци7–9.
Subscribe to Синдикирай