Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Александров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Александров, Е. авт, 1991. Интронизирането на княз Симеон – 893 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), с-ци10–17.
Е
Александров, А. авт, 1983. Една типологична особеност на българския и унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци42–46.
Subscribe to Синдикирай