Skip to content Skip to navigation

Езиковедски изследвания в чест на чл.–кор. проф. д–р Тодор Бояджиев, проф. д–р Венче Попова и проф. Петьр Пашов. Съст. Б. Вълчев и др. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2009 г

ЗаглавиеЕзиковедски изследвания в чест на чл.–кор. проф. д–р Тодор Бояджиев, проф. д–р Венче Попова и проф. Петьр Пашов. Съст. Б. Вълчев и др. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2009 г
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2009
АвториВитанова, МХр.
СписаниеБългарска реч
Том15
Книжка3
Страници121 – 126
Език на публикациятаbul
Translated TitleFestschrift in Honor of Prof. Todor Bojadziev, Prof. Venche Popova and Prof. PetarPashov. Sofia University Press, Sofia, 2009
Код за цитиранеВитанова2009
Секция в Българска реч: 
Subscribe to Синдикирай