Skip to content Skip to navigation

Glька ‚ὂγκος – ein kirchenslavisches Hapax legomenon

ЗаглавиеGlька ‚ὂγκος – ein kirchenslavisches Hapax legomenon
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1986
АвториKeipert, H
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том10
Книжка4
Страници17–19
Език на публикациятаdeu
Код за цитиранеKeipert1986
Subscribe to Синдикирай