Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
2
Пантелеева, Х. авт, 2004. 20 години без ст. н. с. д-р Методи Лилов. Българска реч, 10(2), с-ци8–10.
Душкова, М. авт, 2006. 2006: Естетическата платформа на списание „Звено” (1914). В: . Русе. 74-77. В Студентски научни изследвания. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, с-ци 74–77.
3
Иванова, Д. авт, 2008. 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци125–126.
Катуш, Е. авт, 1987. 35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци124–125.
4
Бояджиева, Е. авт, 1994. 40 години Музей за история на София. В Т. Иванов, ред София-Сердика-Средец. София: Музей за история на София.
Грозева, М. авт, 2008. 42-ри лингвистичен колоквиум Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalitat. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци126–128.
Миланов, В. авт, 2007. 45-и летен семинар по български език и култура. Българска реч, 13(3), с-ци84 – 90.
6
Мусакова, Е. авт, 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци105–110.
7
Василева, Р. авт, 1995. 70 години от основаването на Катедрата по романска филология към Софийския университет. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(2), с-ци137–138.
Паскалева, К. авт, 2002. 70-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци121–122.
A
Aitzetmüller, R. авт, 1982. Abg. лицемѣръ 'πρωσοπολητῆς'. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), с-ци140–142.
Grabmann, M. авт, 1939. Abkürzende Bearbeitungen der Aristotelischen Schriften : Abbreviationes, Summulae, Compendia, Epitomata. Sitzungberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historische Abteilung, 5, с-ци54–104.
Boba, I. авт, 1984. „Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocatur“ or „Marvani praedenecenti“?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци29–37.
Stepanov, A. авт, 2007. On the Absence of Long-Distance A-Movement in Russian. Journal of Slavic linguistics, 15(1), с-ци81–108.
Gombrich, E.H. авт, 1970. Aby Warburg : Eine intellektuelle Biographie, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.
Giles, H. авт, 1973. Accent mobility : A model and some data. Anthropological Linguistics, 15, с-ци87–105.

Страници

Subscribe to Синдикирай