Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
3
Катуш, Е. авт, 1987. 35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци124–125.
Иванова, Д. авт, 2008. 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци125–126.
2
Душкова, М. авт, 2006. 2006: Естетическата платформа на списание „Звено” (1914). В: . Русе. 74-77. В Студентски научни изследвания. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, с-ци 74–77.
Пантелеева, Х. авт, 2004. 20 години без ст. н. с. д-р Методи Лилов. Българска реч, 10(2), с-ци8–10.

Страници

Subscribe to Синдикирай