Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
Thesis
Saenger, P. авт, 1972. The Education of Burgundian Princes 1435–1490. Chicago: University of Chicago.
Menke, B. авт, 1987. Sprachfiguren – Figuren des Umwegs in der Theorie Benjamins. Konstanz: Universität Konstanz.
Михайлова, Б. авт, 2002. Етимологични проблеми на предгръцкия езиков субстрат , Софийски университет. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Научен ръководител: проф. дфн Георги Риков
Съдържа : Речник на характерната лексика ; Родословно дърво на дядо Драгньо.
Байчева, В. авт, 2012. Онтогенеза на сложните изречения в българския език. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Научен ръководител: проф. Юлияна Стоянова
Автореферат.
Автореферат на дисертацията.
Web Article
Originally Published in Saints' Lives in Middle English Collections. Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, 2004

Страници

Subscribe to Синдикирай