Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
2014
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Стоянов, Р. авт, 2014. Каталански, каталонски, каталунски . Българска реч, 20(2), с-ци85-87.
Парижкова, Л. авт, 2014. Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В Четенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции. София: За буквите – О писменехь, с-ци 123–128.
Митринов, Г. авт, 2014. Къде се намира Западна Тракия?. Българска реч, 20(2), с-ци54-59.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Лесното в трудния български език, София: Гутенберг.
Толева, П. авт, 2014. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив, 12, с-ци33–44.
Спасова, В. & Русева, М. авт-ри, 2014. На ти или на Вие с нормата за учтивост. Българска реч, 20(1), с-ци77-84.

Страници

Subscribe to Синдикирай