Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Крумова, Й. авт, 1989. Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци5–11.
Иванова, К. авт, 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(4), с-ци7–24.
Ћоровић, В. авт, 1910. Утицаj и одношаj између старих грчких записа и натписа. Глас Српске краљевске академиjе, , 1910., (84).
Фабиан, Б. авт, 2001. Ученият като читател. В А. Гергова & Даскалова, К., ред-ри История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 300–322.
Павлова, Р. авт, 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), с-ци51–63.
Ф
Гьоте, Й.В. авт, 2012. Фауст: трагедия в две части, София: Захарий Стоянов.
Павлова, Р. & Богданова, С. авт-ри, 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци96–97.
Платон, философ авт, 2007. Федър Б. Богданов, ред, София: Планета 3.
Хегел, Г.В.Ф. авт, 1969. Феноменология на духа, София: Наука и изкуство.
Гомбрович, В. авт, 1988. Фердидурке, София: Народна култура.

Страници

Subscribe to Синдикирай