Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
2011
Анон, 2011. Преброяване 2011. Окончателни данни, София: Национален статистически институт. Available at: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf [Отворен на 27.10.2014AD].
Стоянов, Р. авт, 2011. Природа и околна среда. Българска реч, 17(3), с-ци66-67.
Китанова, М. авт, 2011. Професор Венче Попова на 80 години. Българска реч, 17(1), с-ци69-70.
Миронова, Н. авт, 2011. Религиозный дискурс, религиозный социолект и религиозный стиль – к проблеме определения понятия. Медиаскоп: Электронный журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 1. Available at: http://www.mediascope.ru/node/756.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2011. Реч, етикет и културни традиции, София: Гутенберг.
Миланов, В. и съавт. авт-ри, 2011. Софийският университет, студентите и езиковата култура. Българска реч, 17(2), с-ци5-7.
Гугуланова, И. авт, 2011. Спомен за проф. Петър Пашов (1.04.1931 – 5.04.2009). Българска реч, 17(3), с-ци71 – 73.
Стоянов, Р. авт, 2011. Съжалявам, извинявай, прощавай. Българска реч, 17(3), с65.
Степаненко, В. авт, 2011. Теолингвистика в современном религиозном дискурсе. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 3 (9). Available at: http://md.islu.ru/node/181.

Страници

Subscribe to Синдикирай