Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
2011
Павлова, Н. авт, 2011. Концептът Бог в българските паремии. Българска реч, 17(1), с-ци7-24.
Проданов, В. авт, 2011. Легитимация на прехода към втори български капитализъм. Ново време. Списание за социални идеи, политика и култура, 12, с15.
Булгаков, М. авт, 2011. Мастер и Маргарита, Москва: Астрель.
Дойнов, П. авт, 2011. (Не)възможната персоналистичност на алтернативния канон (1960-1990). Електронно списание LiterNet, 10(143). Available at: http://liternet.bg/publish/pdoynov/kanon.htm [Отворен на 29.07.2015AD].
Бурнарски, Е. авт, 2011. Подражателство и посредственост. Българска реч, 17(1), с-ци5-6.
Стоянов, Р. авт, 2011. Поради что. Българска реч, 17(3), с5.

Страници

Subscribe to Синдикирай