Skip to content Skip to navigation

BibTeX

Предпочитаният формат за импортиране в базата данни, ако не се попълват сведенията директно в уеб интерфейса, е BibTeX. Ако не сте запознати с този формат, бихте могли да започенете с информацията на официалния сайт на формата или да прочетете страницата в Wikipedia. И в двата случая последвайте връзките и сведенията, предоставени там.

Добър редактор за библиографски записи в този формат е JabRef, който е наличен за всякакви операционни системи, но Вие спокойно можете да използвате всеки друг софтуерен продукт, който поддържа запис в този формат.

Subscribe to Синдикирай