Skip to content Skip to navigation

Collating Greek and Slavic Apostolos Manuscripts

ЗаглавиеCollating Greek and Slavic Apostolos Manuscripts
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1994
АвториBakker, M, van der Tak, J
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том18
Книжка2
Страници32–49
Език на публикациятаeng
Код за цитиранеBakker1994
Subscribe to Синдикирай