Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Чолева­-Димитрова  [Clear All Filters]
2001
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с 312­322.
Subscribe to Синдикирай