Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Цонев  [Clear All Filters]
1996
Цонев, Б. авт, 1996. Към правописна обнова. Българска реч, 2(4), с-ци10–17.
1920
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
1919
Цонев, Б. авт, 1919. История на българский език, София: Държавна печатница.
Subscribe to Синдикирай