Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 33 резултата:
Избор: Author is Холиолчев  [Clear All Filters]
2005
За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.
Холиолчев, Х. авт, 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(2), с-ци31–36.

Страници

Subscribe to Синдикирай