Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Стамболиева  [Clear All Filters]
1987
Стамболиева, М. авт, 1987. За един модел на българо-английската асиметрия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци17–22.
1985
Стамболиева, М. авт, 1985. За някои безлични конструкции в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци12–17.
Subscribe to Синдикирай