Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Славейков  [Clear All Filters]
2009
Славейков, П. авт, 2009. Душата на художника. В Е. Сугарев, ред Критическото наследство на българския модернизъм. София: Боян Пенев, с-ци 13–19.
1997
Славейков, П.Р. авт, 1997. Езикоучението за българите. Българска реч, 3(3–4), с-ци45–46.
Славейков, П.Р. авт, 1997. За язиците. Българска реч, 3(3–4), с44.
1991
Фототипно издание на книгата от 1870 г. 
Subscribe to Синдикирай