Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Самсарева  [Clear All Filters]
1993
Самсарева, П. авт, 1993. Научна сесия в София 170 години от дешифровката на египетската писменост. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), с-ци114–116.
Subscribe to Синдикирай