Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 47 резултата:
Избор: Author is Радева  [Clear All Filters]
2014
Радева, В. авт, 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), с-ци111-112.
2010
Радева, Х. авт, 2010. Словото е началото на всички начала. Българска реч, 16(1-2), с-ци24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
2006
Радева, В. авт, 2006. Към въпроса за заетите думи и тяхната употреба. Българска реч, 12(2–3), с-ци42–45.
Радева, В. авт, 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), с-ци155–158.
2004
Зидарова, В. авт, 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В Й. Холевич, Рикев, К., & Радева, В., ред-ри Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 114-122.
2001
Радева, В. авт, 2001. За какво благодарим, на какво се надяваме. Българска реч, 7(2), с-ци15–16.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с 312­322.
Шопов, Р. & Вълкова, С. авт-ри, 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с-ци 335-341.
2000
Радева, В. авт, 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), с-ци40–41.
1999
Радева, В. авт, 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч, 5(2–3), с-ци16–17.
Радева, В. авт, 1999. Редом с името Левски. Българска реч, 5(1), с-ци21–22.

Страници

Subscribe to Синдикирай