Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Ничев  [Clear All Filters]
1985
Аристофан, поет-комедиограф авт, 1985. Жабите. В А. Ничев, ред Комедии. София: Народна култура.
В книгата е означено 1 и 2 изданиеСъдържа именен показалец
1980
Ничев, А. авт, 1980. Седем етимологии. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци33–37.
Subscribe to Синдикирай