Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 51 резултата:
Избор: Author is Николова  [Clear All Filters]
2006
Николова, С. авт, 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), с-ци85–87.
Манолова-Николова, Н. авт, 2006. Датировка и локализация на една приписка за чумата. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), с-ци80–84.
Николова, Б. авт, 2006. Заветът на св. Иван Рилски. За митовете и реалиите. Старобългарска литература, 35-36, с-ци144 – 166.
2004
Николова, Н. авт, 2004. Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци125–135.
Николова, С. авт, 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), с-ци3–41.
2003
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
2001
Николова, Н. & Черипкова, М. авт-ри, 2001. Прономиналните конструкции в български и словашки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), с-ци5–21.
2000
Николова, С. авт, 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), с-ци3–6.
1998
Каневска-Николова, Е. авт, 1998. Смолянският градски говор, София: Международно социолингвистическо дружество.
1996
Николова-Новакова, И. авт, 1996. Първи колоквиум Chronos. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), с-ци126–128.

Страници

Subscribe to Синдикирай