Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Ников  [Clear All Filters]
1978
Ников, М. авт, 1978. Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци37–51.
Subscribe to Синдикирай