Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Ненковска  [Clear All Filters]
1986
Ненковска, Р. авт, 1986. Библиография на трудовете на Мария Леонидова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци98–107.
1985
Ненковска, Р. авт, 1985. Библиография на трудовете на Иван Дуриданов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци110–128.
Subscribe to Синдикирай