Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Мостовска  [Clear All Filters]
1990
Мостовска, М. авт, 1990. Полски еквиваленти на един в неквантитативна функция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), с-ци28–33.
1988
Мостовска, М. авт, 1988. Неопределителни местоимения в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци73–79.
Subscribe to Синдикирай