Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Младеновић  [Clear All Filters]
1990
Младеновић, А. авт, 1990. Термините славеносрпски и славеноболгарски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци228–230.
Subscribe to Синдикирай