Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Михалик  [Clear All Filters]
1989
Трифонова, Й. и съавт. авт-ри, 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци113–128.
1979
Михалик, Р. авт, 1979. Съгласуването по число в конструкциите с бройни числителни имена в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци52–58.
Subscribe to Синдикирай