Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Минкова  [Clear All Filters]
2012
Колет, С. авт, 2012. Котката, София: ФАМА.
Първото издание е от 1933 г.
1993
Минкова, М. авт, 1993. In memоriаm clarissimi professoris Georgii Mihailov (19.X.1915–19.XII.1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци154–155.
Subscribe to Синдикирай