Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Леонидова  [Clear All Filters]
1983
Леонидова, М. авт, 1983. Втори международен симпозиум по фразеология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци124–126.
Морковкин, В.В. и съавт. авт-ри, 1983. Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци28–35.
1982
Леонидова, М. авт, 1982. Пословици и поговорки с ономастичен компонент (в руския, българския и немския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), с-ци13–20.
1977
Леонидова, М. авт, 1977. Передача аориста несовершенного вида в болгарском языке на русский язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци71–86.
1974
Леонидова, М. & Кошелев, А. авт-ри, 1974. Българо-руски фразеологичен речник, София ; Москва: Наука и изкуство ; Руски език.
Subscribe to Синдикирай