Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Author is Костадинова  [Clear All Filters]
2001
Костадинова, П. авт, 2001. Игра(та) на буквите. Българска реч, 7(1), с-ци20–23.
2000
Костадинова, М. авт, 2000. Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), с-ци86–88.
1999
Костадинова, П. авт, 1999. Делия. Българска реч, 5(4), с-ци38–42.
1996
Костадинова, П. авт, 1996. Библиография на Валентин Станков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци108–121.
Subscribe to Синдикирай