Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Кметова  [Clear All Filters]
1980
Кметова, Т. авт, 1980. Втора научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци122–124.
Subscribe to Синдикирай