Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Кацори  [Clear All Filters]
1990
Асенова, П., Кацори, Т. & Дукова, У. авт-ри, 1990. Повторението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци102–105.
1984
Кацори, Т., Дукова, У. & Асенова, П. авт-ри, 1984. Към характеристиката на тайните говори в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци29–43.
Subscribe to Синдикирай