Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Карачорова  [Clear All Filters]
2001
Карачорова, И. авт, 2001. За едно предисловие към Псалтира. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(2), с-ци26–35.
1990
Карачорова, И. авт, 1990. Особености в текста на Радомировия псалтир. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(4), с-ци47–60.
Subscribe to Синдикирай