Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Калиущенко  [Clear All Filters]
1984
Калиущенко, В.Д. авт, 1984. Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци5–13.
Subscribe to Синдикирай