Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 13 резултата:
Избор: Author is Кабакчиев  [Clear All Filters]
1991
Кабакчиев, К. авт, 1991. Средновековен художествен текст и контекст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), с-ци72–81.
1987
Кабакчиев, К. авт, 1987. Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци123–124.
1978
Кабакчиев, Ю. авт, 1978. Станчо Ваклинов (1921–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2, с98.
Subscribe to Синдикирай