Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Author is Жобов  [Clear All Filters]
2000
Жобов, В. авт, 2000. Библиография на Василка Радева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), с-ци135–144.
1996
Жобов, В. авт, 1996. Библиография на Анастасия Мишева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), с-ци120–123.
1992
Жобов, В. & Колев, Г. авт-ри, 1992. Библиография на трудовете на Боряна Велчева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци90–94.
1991
Жобов, В. & Колев, Г. авт-ри, 1991. Библиография на трудовете на Тодор Бояджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци101–108.
Subscribe to Синдикирай